disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar, Ronald Taal, van de website, ‘Picha Foto’
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud, tekst, film en beeld;

1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen (kopiëren, embedden, linken of anderszins) dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
6. Op al het beeldmateriaal berust copyright berust en dat niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt mag worden d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Vind ons:

Doesburg en Kalkar
T: +31 (0)6 – 37 58 02 77
E: algemeen@pichafoto.nl
KvK-nummer: 67290310

 

social media