Nationale Tuinvogeltelling 28 t/m 30 januari 2022

Wat is er nu leuker en rustgevender dan op je gemak vogels te spotten? Roodborstjes, koolmezen en pimpelmezen of de verschillende mussensoorten: er vliegt van alles af en aan.

Van 28 januari tot en met 30 januari 2022 is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Op deze dagen vragen de Vogelbescherming en Sovon iedereen om de vogels in hun tuin of op hun balkon te tellen.

Zorg voor wat voederplekken en tel dan op één van deze dagen een half uur de vogels in je tuin of op het balkon. Vliegen de vogels alleen maar over de tuin? Die tellen niet mee.

Noteer alle waarnemingen van een soort in de tuin of op het balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in een tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je 5 koolmezen door.*

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met uw smartphone en u kunt na uw half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels u zag.

De telling geef je op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 gemakkelijk door op het telformulier.     Wanneer je op het gemak wilt tellen, kun je de vogeltellijst downloaden en op het gemak de vogels noteren.  Vul de telling uiterlijk maandagochtend 31 januari in vóór 12 uur.

Vergeet niet om na het tellen nog wat mooie beelden te maken van de vogels. Dat is in de drukte vaak nog niet zo eenvoudig.

Roodborstje - Picha Foto - Vogels -vogelfotografie - Natuurfotografie - Professioneel Fotografie - Cursus - Workshop
Huismus - Picha Foto - Natuurfotografie - Fotografiereizen - Vogels - Fotografieworkshops - Fotografiecursussen - Vogelfotografie

Top 3 van de Nationale Tuinvogeltelling 2021

In 2021 heeft de huismus gewonnen met 514.993 tellingen. Zo won de mus het vierde jaar op rij. Op plaats twee stond de koolmees en op nummer drie de pimpelmees.

Mussen: de verschillende soorten

Wist je dat er meerdere soorten mussen rondvliegen?

Huismus
De bekendste soort mus in Nederland is de huismus. De huismus kan gedurende het hele jaar gezien worden. Bij de huismus (net zoals bij veel andere vogels) hebben de mannetjes en vrouwtjes een verschillend verenkleed. Jonge huismussen lijken veel op de huismus-vrouw. De huismus is een echt gezelschap vogeltje. Ze zitten graag samen in een heg en struikgewas. In het broedseizoen nestelen ze bij voorkeur ook bij elkaar in een soort mini-kolonie.

Voor huismussen zijn er speciale nestkasten waar ze met 3 of 4 families bij elkaar kunnen nestelen, die op 2 -3 m hoogte gemonteerd moeten worden. Tegenwoordig is er steeds minder plek bij huizen om te broeden dus de mussenstand is hard achteruit gehold. Schuilplaats dichtbij zoals groenblijvende planten als conifeer, rododendron, etc. wordt erg gewaardeerd.

Ringmus
Een ander lid van de mussenfamilie is de Ringmus. Ringmussen lijken qua gedrag veel op huismussen. Ze worden dan ook vaak samen met de huismussen gezien in het najaar en tijdens de wintermaanden.

De Ringmus broedt vaker op het platteland bij en rond boerenerven waar het wat rommeliger is met struikjes en hagen. Ringmussen worden gedurende de winterperiode dan steeds vaker in kleine aantallen gezien in bewoond gebied, met name op voederplaatsen omdat op het platteland hun leefgebied steeds verder afneemt.

Heggenmus
De Heggenmus is een van de meest voorkomende broedvogels van Nederland, maar door zijn verborgen bestaan kennen veel mensen deze soort niet. Op de rug lijkt deze vogel op de Huismus, maar de kop is blauwgrijs en zijn snavel is veel dunner.

Heggenmussen kun je overal vinden waar heggen en struiken zijn. Dus zowel in de bebouwde omgeving als op het platteland, duinen, heidegebieden etc. Bij voederplaatsen kunnen ze op of onder voederplaatsen gezien worden, foeragerend op de grond op de restanten en kleine zaadjes die andere vogels hebben laten vallen. Voor de Heggenmus geldt ook dat er dichtbij een vluchtplaats moet zijn.

Grasmus
De Grasmus is lid van de zangvogels en dus geen echte mus. Het is een broedvogel die begin april naar Nederland komt om te broeden en dan eind augustus weer vertrekt. De rug van de Grasmus lijkt enigszins op die van de Heggenmus, maar de Grasmus heeft een opvallende witte keel en een grijze kruin. Een mannetje Grasmus heeft een kuif die tijdens de zang extra opgezet wordt. Een Grasmus zingt vaak vanaf een zangpost waar vandaan dan baltsvluchten uitgevoerd worden.